O nás

O naší společnosti:

J2L CONSULT s.r.o. je statická, projekční a realizační společnost. Ve všech oblastech postupujeme dle platných norem ČSN a ČSN EN. Disponujeme autorizačním oprávněním IP00 (pozemní stavby) a IS00 (statika a dynamika staveb). Firma byla založena v roce 2010, v roce 2017 proběhla fúze s realizační firmou SILS, s.r.o., která byla založena v roce 1994.

Projekce a statika:

Zpracováváme dokumentaci dle platné vyhlášky od Územního řízení přes Stavební povolení až po Realizační dokumentaci.

Z hlediska statiky, mimo jiné, provádíme návrhy a posouzení:

  • ocelových konstrukcí – haly, sila, jeřábové dráhy, lešení
  • betonových konstrukcí – monolitické a vodonepropustné stavby, armovací výkresy vyztužení
  • dřevěných konstrukcí – krovy, lávky, rozhledny …
  • prohlídky dle ČSN 73 2604 a ověření únosnosti stávajících objektů

Realizační činnost:

Opravy staveb jsou prováděny na klíč – od projekce až po předání opravené stavby. Vždy dodržujeme dohodnuté termíny.

Opravy statiky budov provádíme dle potřeby různými metodami. Pro zpevnění zdiva se používá metoda spínání, metoda Helifix, stříkaný beton nebo se konstrukce zesílí lepenou výztuží. Variant je daleko více. Ke zjišťování poruch statiky používáme profesionální technické vybavení a postupy (mikropiloty, chemické injektáže aj.). 

Součástí našich služeb je i dodatečná izolace proti vlhkosti dle metod WTA. Při odvlhčování staveb volíme buď bezpečné chemické metody nebo přímé dodatečné vložení foliových izolací do vlhkých částí.

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Brně, oddíl c, vložka 66008.